Projekty i Nadzór

Zajmujemy się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów (biurowe, handlowe, przemysłowe, mieszkaniowe).

W zakres realizowanych przez nas opracowań projektowych wchodzą:

 • instalacje elektryczne wewnętrzne - w pełnym zakresie,
 • instalacje teletechniczne - telefoniczne, interkomowe, tv przemysłowej, p.poż., okablowania strukturalnego,
 • stacje transformatorowe (wnętrzowe, wolnostojące, podziemne),
 • sieci i linie kablowe wysokich, średnich i niskich napięć,
 • sieci oświetlenia zewnętrznego,
 • instalacje odgromowe.

Nasze projekty zagwarantują Państwu wysoką jakość instalacji, bezpieczeństwo oraz zgodność z obowiązującymi normami.

Na życzenie inwestora pełnimy rolę INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO co pozwala inwestorowi zaoszczędzić czas oraz uzyskać pewność, że inwestycja została zrealizowana z należytą starannością, z odpowiednich materiałów oraz za możliwie najmniejsze środki. W ramach obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego oferujemy nastepujące usługi:

 • Reprezentujemy inwestora na budowie oraz kontrolujemy zgodności jej realizacji z projektem i przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej
 • Kontrolujemy jakość wykonywanych robót i użytych materiałów i rozliczenia budowy
 • Sprawdzamy i odbieramy roboty ulegające zakryciu, uczestniczymy w próbach i odbiorach technicznych urządzeń, instalacji oraz w odbiorze obiektu,
 • Potwierdzamy faktyczne wykonanie robót i usuwanie wad
 • Kompletujemy dokumenty niezbędne do odbioru budynku oraz uzyskania odbioru inwestycji
 • Doradzamy inwestorowi w zagadnieniach technicznych, organizacyjnych oraz administracyjnych związanych z procesem inwestycyjnym