Systemy Automatyki

  • Programowanie sterowników PLC
  • Projektowanie systemów sterowania
  • Budowa systemów sterowania
  • Utrzymanie ruchu
  • Diagnostyka
  • Serwis
  • Wizualizacja na panelach operatorskich HMI
  • Naprawy oraz modernizację automatyki maszyn przemysłowych.
  • Instalacja układów napędowych
  • Montaż szaf sterowniczych